DIF

I forbindelse med at PULZION har en ambition om at være eksperimentarium for senioraktiviteter, er KFUM Senioridræt gået aktivt ind i arbejdet med at realiserer dette, sammen med 3 specialforbund fra DIF.

DIF Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for langt den meste idræt i Danmark, herunder Dansk Dart Union, Dansk Petanque Forbund og Dansk Minigolf Union, som har indgået et forpligtende tværidrætsligt samarbejde med det formål at udvikle et stærkt foreningsfællesskab til fordel for alle 3 forbund. Derfor ønsker de 3 forbund at etablere et fælles foreningshus, hvor det er muligt at dyrke dart, petanque og minigolf. Sigtet er at aktivere flere i foreningsidrætten for at bidrage til ikke-motionsvante borgeres sundhed.De tre forbund deler en primær målgruppe af seniorer på 50+ og har derfor mange sammenfaldende interesser og udfordringer. Forbundenes medlemsforeninger oplever i nogen grad at blive marginaliseret når de optræder hver for sig ude i kommunerne. På trods af pæne medlemstal kan det være vanskeligt at vinde politisk gehør for deres behov og ønsker i konkurrencen med de mere traditionelle store idrætsgrene som håndbold, badminton og fodbold. Ved at stå sammen og skabe en fælles satsning er det visonen at blive mere synlige og dermed kunne skabe bedre forhold for medlemmerne.