Skal der være møde

-så har PULZION lokalerne, der kan huse alt fra 12 deltagere op til ca. 100 og skal det være rigtig STORT, har vi 2 haller, der hver kan rumme op til 7 50 siddende deltagere.

Mødelokaler:

Krolfen ligger i umiddelbart tilknytning til Café Pulz og har plads til ca. 100 deltagere. Krolfen kan deles op i 3, med hver plads til 24 deltagere.

Visionen ligger i forbindelse med vores Sportshotel, hvor der er plads til 12 deltagere.

Strategien er under ombygning, men bliver færdig til udgangen af februar og får plads til 18 – 20 deltagere.

Taktikken har egen indgang og toiletter, her er der plads til 40 deltagere.

HAL 1 og HAL 2 er traditionelle idrætshaller, som kan danne rammen om den helt store fest, med op til 750 deltagere i hver hal.