Partnere

Samarbejdspartnere

Hos KFUM Senioridræt samarbejder vi med en række forskellige foreninger og organisationer. Klik på krydset for at læse mere.

På denne hjemmeside kan du danne dig et overblik over alle de fysiske aktivitetstilbud, der findes i Kolding Kommune i samarbejde med 60+FRISK og seniorområdet. Aktiviteterne spænder fra stolegymnastik til Ironman, og du kan søge på aktivitetstyper eller i det område, hvor du/borgeren bor. 

Du kan ligeledes se, hvad der foregår på alle kommunens Brugerstyrede Aktivitetshuse. Med tiden udvides siden til også at indeholde alle sociale og kulturelle aktiviteter – nogle vil allerede fremgå.

Har du spørgsmål til 60+FRISK aktiviteterne, eller har du input til hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Lene Lebech på tlf. 29 63 73 33 eller mail lele@kolding.dk

Kolding Kommune har pr. 1. januar 2019 indgået en 5 årig aftale med DGI og DIF om at blive visions-kommune i ”Bevæg dig for livet.

Projektleder i Kolding Kommune for “Bevæg dig for livet”:

Anette Hvidtfeldt
79794944
anhvi@kolding.dk

Se mere om bevæg dig for livet ved at trykke her.

DAI 
43 26 23 84
dai@dai-sport.dk
www.dai-sport.dk

DKU
29 93 91 17
http://krolf.dk/dku

79 40 44 00
sydoestjylland@dgi.dk
www.dgi.dk/dgi-sydoestjylland

I forbindelse med at PULZION har en ambition om at være eksperimentarium for senioraktiviteter, er KFUM Senioridræt gået aktivt ind i arbejdet med at realiserer dette, sammen med 3 specialforbund fra DIF.

DIF Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for langt den meste idræt i Danmark, herunder Dansk Dart Union, Dansk Petanque Forbund og Dansk Minigolf Union, som har indgået et forpligtende tværidrætsligt samarbejde med det formål at udvikle et stærkt foreningsfællesskab til fordel for alle 3 forbund. Derfor ønsker de 3 forbund at etablere et fælles foreningshus, hvor det er muligt at dyrke dart, petanque og minigolf. Sigtet er at aktivere flere i foreningsidrætten for at bidrage til ikke-motionsvante borgeres sundhed.De tre forbund deler en primær målgruppe af seniorer på 50+ og har derfor mange sammenfaldende interesser og udfordringer. Forbundenes medlemsforeninger oplever i nogen grad at blive marginaliseret når de optræder hver for sig ude i kommunerne. På trods af pæne medlemstal kan det være vanskeligt at vinde politisk gehør for deres behov og ønsker i konkurrencen med de mere traditionelle store idrætsgrene som håndbold, badminton og fodbold. Ved at stå sammen og skabe en fælles satsning er det visonen at blive mere synlige og dermed kunne skabe bedre forhold for medlemmerne.

Skomagervej 4L
7100 Vejle
52 71 00 00
kfumid@kfumid.dk

Fritid og idræt
79 79 26 26
fritididraet@kolding.dk
www.kolding.dk/borger/kultur-fritid/fritid-og-idraet

75 52 87 30
post@pulzion.dk
https://pulzion.dk

Har du været igennem et genoptrænings- og rehabiliteringsforløb på Sundhedscenteret og gerne vil træne videre i et fællesskab, vil KFUM Senioridræt være en oplagt mulighed. Vi tager gerne imod dig og får dig præsenteret for mulighederne, såvel med fysisk aktivitet og træning, som socialt samvær, mulighederne er mange. Hvis din behandler fra Sundhedscenteret, har brug for at introducere dig i et forløb, er vi klar til at medvirke i det omfang der er brug for det.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at komme forbi, vi har aktiviteter i PULZION hver formiddag fra ca. kl. 9 – 12.

Scroll to Top