Generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 11.30 i Krolfen.

Dagsorden jf. vedtægter.